Hỏi đáp pháp luật

Người nhận con nuôi phải hơn con nuôi bao nhiêu tuổi?

Người nhận con nuôi phải hơn con nuôi bao nhiêu tuổi?

06/11/2019

Hỏi: Tôi năm nay 30 tuổi đã có gia đình nhưng chúng tôi không có con. Qua giới thiệu từ người quen, nay tôi muốn nhận một cháu gái 15 tuổi về làm con nuôi. Tôi muốn hỏi: Pháp luật có cho phép việc tôi nhận cháu gái trên về làm con nuôi không và người nhận con nuôi phải hơn con nuôi bao nhiêu tuổi? Văn bản nào quy định nội dung này?

Hỏi - đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình

Hỏi - đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình

06/11/2019

Hỏi: Pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện nay quy định như thế nào về các trường hợp cấm “người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác”?

Hỏi: Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong bảo vệ môi trường?

Hỏi: Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong bảo vệ môi trường?

28/03/2019

Trả lời: Điều 7, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định những hành vi bị nghiêm cấm như sau:

Hỏi: Nhà nước quy định như thế nào về cơ quan quản lý đất đai?

Hỏi: Nhà nước quy định như thế nào về cơ quan quản lý đất đai?

28/03/2019

Trả lời: Điều 4, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định như sau:

Hỏi: Luật Đất đai năm 2013 quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm?

Hỏi: Luật Đất đai năm 2013 quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm?

28/03/2019

Trả lời: Điều 12, Luật Đất đai năm 2013 quy định những hành vi bị nghiêm cấm như sau:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h