Văn bản - Chính sách mới

TÌM HIỂU VỀ ĐIỂU KIỆN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ ĐẶC XÁ THEO LUẬT ĐẶC XÁ NĂM 2018

TÌM HIỂU VỀ ĐIỂU KIỆN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ ĐẶC XÁ THEO LUẬT ĐẶC XÁ NĂM 2018

06/11/2019

Luật Đặc xá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Quy định về họ, hụi, biêu, phường

Quy định về họ, hụi, biêu, phường

28/03/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường. Nghị định này quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (họ); điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ họ.

Nghiêm cấm cung cấp thông tin gây kỳ thị về giới

Nghiêm cấm cung cấp thông tin gây kỳ thị về giới

28/03/2019

Luật Tiếp cận thông tin 2016 được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016 nhằm cụ thể hóa quyền tự do tiếp cận thông tin quy định tại Điều 25 Hiến pháp 2013.

15 thông tin được công khai rộng rãi

15 thông tin được công khai rộng rãi

28/03/2019

Từ ngày 01/7/2018, Luật Tiếp cận thông tin 2016 bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, 15 loại thông tin sau sẽ được công khai rộng rãi đến Nhân dân.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

28/03/2019

Ngày 4/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 420/UBND-NCPC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

28/03/2019

Nhằm góp phần nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ Báo cáo viên pháp luật (BCVPL), Tuyên truyền viên pháp luật (TTVPL) đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 3147/QĐ-BTP về Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với BCVPL, TTVPL.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h