Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023

Vừa qua, thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2023, cho lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp các xã, phường và 136 hòa giải viên cơ sở.
Video không tồn tại
CÁC TIN KHÁC