Thông báo đấu giá tài sản >> Hoạt động ngành

Thông báo đấu giá tài sản tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu

10/06/2022 09:23:07 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h