Cải cách hành chính >> Hoạt động ngành

SỞ TƯ PHÁP BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015

06/07/2021 09:34:37 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h