Cải cách hành chính >> Hoạt động ngành

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030

28/09/2021 09:53:50 Xem cỡ chữ Google
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h