Tổ chức bổ trợ tư pháp >> Hoạt động ngành

Thông báo Tổ chức Đợt 2 kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4

15/06/2022 03:57:20 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h