Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Công tác quản lý nhà nước về Luật sư qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư tại tỉnh Yên Bái

14/08/2019 02:22:46 Xem cỡ chữ Google
Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã có nhận thức tích cực về vai trò, vị trí của hoạt động luật sư trong đời sống xã hội, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan thực hiện tốt việc quản lý, hỗ trợ phát triển nghề luật sư tại địa phương.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác luật sư, kịp thời quán triệt, triển khai Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức thành công các kỳ Đại hội; đăng ký hoạt động cho các tổ chức hành nghề luật sư; giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực luật sư đảm bảo đúng quy định…

Sở đã phối hợp với Đoàn luật sư tỉnh và các cơ quan Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Luật sư và các văn bản có liên quan, mở các chuyên trang, chuyên mục với các tin, bài giới thiệu về luật sư và công tác hành nghề luật sư. Song song với đó, Đoàn luật sư tỉnh cũng tích cực phổ biến, quán triệt về các nội dung trên tới đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn.

Tháng 3/1991, Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái được thành lập và đi vào hoạt động. Sau 28 năm hoạt động, Đoàn luật sư tỉnh Yên Bái nhìn chung đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư thành viên trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân; hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư trong quá trình hành nghề theo đúng quy định của pháp luật. Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái hiện có 15 luật sư, trong đó 14 luật sư hoạt động tại 04 Văn phòng luật sư và 01 luật sư đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân.

Nhìn chung các luật sư đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, kinh nghiệm công tác lâu năm; là những người có phẩm chất đạo đức tốt, tận tâm trong hoạt động nghề nghiệp phục vụ khách hàng, có ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp.

Hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư cho cá nhân trong những năm qua đã tăng cả về số lượng và nâng cao một bước về chất lượng. Số vụ việc về hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh tế, lao động, hành chính, tư vấn pháp luật, các dịch vụ pháp lý khác mà luật sư tham gia đều tăng. Việc bào chữa cho bị can, bị cáo theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng được các luật sư tích cực tham gia, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Chất lượng tham gia tố tụng của luật sư cũng đã được nâng lên một bước. Đa số các luật sư với tinh thần trách nhiệm cao trước khách hàng và trước pháp luật. Việc tham gia tố tụng của các luật sư không những bảo đảm tốt hơn quyền bào chữa của bị can, bị cáo, các đương sự khác, mà còn giúp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, sửa chữa những thiếu sót, làm rõ sự thật khách quan, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Hoạt động tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác của luật sư là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh theo đúng pháp luật, đồng thời hỗ trợ tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thị trường dịch vụ, giải quyết việc làm. Sự tham gia tích cực của các luật sư trong các dự án đầu tư, các giao dịch kinh doanh, thương mại không chỉ góp phần huy động nội lực mà còn thu hút đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh.

Ngoài lĩnh vực tham gia tố tụng và tư vấn pháp luật thì đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác mà phổ biến là giúp cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý như thủ tục thành lập doanh nghiệp, chuyển nhượng bất động sản, xuất nhập cảnh v.v… cũng đã được các luật sư quan tâm. Kết quả đạt được trong các lĩnh vực hành nghề này là số lượng vụ, việc mà cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ của luật sư ngày càng tăng, mở ra nhiều cơ hội, tạo nhiều việc làm cho luật sư.

Bên cạnh đó, thông qua việc cộng tác với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, đội ngũ luật sư cũng tham gia tích cực, có hiệu quả vào việc thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Bí thư, các luật sư trong các tổ chức hành nghề luật sư của tỉnh đã thực hiện 1.731 vụ, trong đó tham gia tố tụng là 892 vụ; Bào chữa cho người bị buộc tội trong các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng 842 lượt người; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong 50 vụ kiện dân sự - hành chính (bao gồm các lĩnh vực về hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai, tài sản, bồi thường thiệt hại, chia di sản thừa kế); Tư vấn pháp luật theo vụ việc 826 vụ; Đại diện ngoài tố tụng 13 vụ; Tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách 168 lượt người.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác luật sư trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua cũng còn gặp những hạn chế, vướng mắc nhất định. Việc xây dựng, kiện toàn, phát triển đội ngũ luật sư còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động hành nghề luật sư mới chủ yếu tập trung ở khu vực thành thị, số lượng tổ chức hành nghề luật sư còn ít, đặc biệt là thiếu những tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại, tài chính, ngân hàng v.v... Hoạt động hành nghề luật sư hiện nay chủ yếu vẫn là tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, số lượng vụ việc do khách hàng yêu cầu còn ít. Việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vẫn còn thấp so với yêu cầu thực tế. 

Tuy còn có những khó khăn, hạn chế nhất định, song với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trong các quan hệ pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng. Công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư được thực hiện chặt chẽ; hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, giúp cho hoạt động của luật sư đi vào nề nếp. Vai trò của Đoàn luật sư tỉnh trong thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp ở địa phương ngày càng rõ nét./.

Thanh Huyền

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h