Cải cách hành chính >> Hoạt động ngành

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ năm 2022 đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp

14/09/2022 10:02:02 Xem cỡ chữ Google

Chi tiết xem tệp đính kèm:

Thu Nga

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h