Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Sở Tư pháp Yên Bái: Báo công dâng Bác tại di tích lịch sử Quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái

22/08/2019 03:50:45 Xem cỡ chữ Google
Nhân dịp kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 (02/9/1945 – 02/9/2019), Sáng ngày 22 tháng 8 năm 2019, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Lễ Đài sân vận động thành phố Yên Bái, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở Tư pháp Yên Bái tổ chức Lễ báo công dâng Bác.

Cùng với sự phát triển của ngành Tư pháp Việt Nam, Ngành Tư pháp tỉnh Yên Bái đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương Yên Bái. Cho đến hôm nay, Ngành đã có nhiều thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ngày càng được mở rộng. Cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức đảm đương yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới đã góp phần đảm bảo cho hoạt động được thông suốt và đạt hiệu quả. Công tác xây dựng và thẩm định VBQPPL tiếp tục đi vào nề nếp, bảo đảm trình tự, thủ tục, nội dung, hình thức văn bản ban hành; chất lượng thẩm định văn bản ngày càng được nâng lên. Chủ động thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản, góp phần nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản và hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật tại địa phương. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và nội dung. Công tác PBGDPL được tăng cường, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp như: Hộ tịch, luật sư, công chứng, giám định, đấu giá tài sản, Trợ giúp pháp lý... được thực hiện theo đúng quy định, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản lý Nhà nước đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính đã có những tác động tích cực đến hiệu quả công tác Tư pháp. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hiệu quả.

Những thành tích đó đã phản ánh nỗ lực, tích cực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp trong việc phát huy nội lực, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đứng trước tượng của Người, Đoàn cán bộ, công chức Sở Tư pháp nguyện tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, kiên cường, chủ động, sáng tạo giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong công tác để góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng./.

Đặng Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h