Cải cách hành chính >> Hoạt động ngành

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI, DDCI) năm 2022

14/09/2022 10:25:55 Xem cỡ chữ Google

Chi tiết cụ thể xem tệp đính kèm:

Thu Nga

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h