Hỏi đáp pháp luật >> Hoạt động ngành

Hỏi: Hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo; ép buộc người khác uống rượu bia xử phạt như thế nào?

30/12/2022 02:13:40 Xem cỡ chữ Google

Trả lời: Tại Điều 30 Nghị định 117/2020/NĐ-CP có quy định về xử phạt vi phạm hành chính về uống rượu, bia và địa điểm không uống rượu, bia như sau:

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Uống rượu, bia tại địa điểm không uống rượu, bia theo quy định của pháp luật;

b) Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập;

b) Ép buộc người khác uống rượu bia.

Lưu ý: Theo khoản 5 Điều 4 Nghị định 117/2020/NĐ-CP thì mức phạt tiền được quy định trên đây là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, theo quy định nêu trên, nếu có hành vi xúi giục, lôi kéo người khác uống rượu bia thì có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng, đối với hành vi ép buộc người khác uống rượu bia thì mức phạt tiền sẽ từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (mức phạt đối với cá nhân).

Đặng Tuấn

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h