Hỏi đáp pháp luật >> Hoạt động ngành

Quy định về đăng tải hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình

26/05/2023 02:09:01 Xem cỡ chữ Google
Hỏi: Có được đăng tải âm thanh, hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình lên Internet trong quá trình giải quyết vụ việc bạo lực gia đình?

Trả lời: Căn cứ tại Điều 21 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 có quy định về sử dụng âm thanh, hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình như sau:

1. Người có âm thanh, hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình có quyền cung cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết vụ việc bạo lực gia đình.

2. Việc sử dụng âm thanh, hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình trong quá trình giải quyết vụ việc bạo lực gia đình và đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, internet phải được sự đồng ý của người bị bạo lực gia đình hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, việc sử dụng âm thanh, hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình trong quá trình giải quyết vụ việc bạo lực gia đình và đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, internet phải được sự đồng ý của người bị bạo lực gia đình hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Hoàng Anh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h