Tổ chức bổ trợ tư pháp >> Hoạt động ngành

Hội nghị tổng kết Đoàn Luật sư năm 2022

28/12/2022 07:36:36 Xem cỡ chữ Google
Ngày 24/12/2022, Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác luật sư năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Ông Trần Quang Vinh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư phát biểu tại hội nghị

Năm 2022 Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái có 20 luật sư thành viên hoạt động tại 04 Văn phòng luật sư, trong đó 18 luật sư nam, 02 luật sư nữ. Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai đến các tổ chức hành nghề luật sư và các Luật sư thành viên thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về lĩnh vực cải cách tư pháp; chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Yên Bái. Đồng thời tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Liên đoàn luật sư Việt Nam về các mặt công tác, cụ thể như Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam năm 2022 (phê duyệt theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 19/07/2022 của Thủ tướng Chính phủ); Nghị quyết về khung phí tập sự, khung phí gia nhập Đoàn luật sư và mức thu phí thành viên từ năm 2023; Quy định về giám sát và bảo vệ quyền lợi luật sư..

Năm 2022 các luật sư thực hiện 163 vụ, việc: trong đó: Tham gia tố tụng bào chữa cho người bị buộc tội trong các vụ án hình sự là 113 vụ (trong đó có 28 vụ thực hiện theo yêu cầu phân công người bào chữa của cơ quan tiến hành tố tụng; 85 vụ thực hiện TGPL tham gia tố tụng bào chữa cho người bị buộc tội, bảo vệ quyền của bị hại trong các vụ án hình sự); Số vụ án dân sự các luật sư tham gia tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (trong các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, thừa kế, hôn nhân gia đình) là :15 vụ và tư vấn khác: 35 vụ, việc.

 

 

Trong năm Đoàn phối hợp tham mưu Sở Tư pháp xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Luật Luật sư, 10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật theo yêu cầu của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Qua kiểm tra các tổ chức hành nghề luật sư đều thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành, không có luật sư, văn phòng nào vi phạm;  Năm 2022, Văn phòng Đoàn luật sư đã tiếp nhận, phân công các tổ chức hành nghề luật sư cử luật sư bào chữa cho người bị buộc tội trong các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng năm 2022 là 28 vụ, đảm bảo công bằng và đúng quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự và Luật Luật sư và xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân của 05 xã thuộc huyện Văn Yên thời gian 40 giờ; 475 lượt người về các nội dung Luật đất đai, thừa kế, Trợ giúp pháp lý, khiếu nại tố cáo, Hôn nhân gia đình.

Cũng trong hội nghị này Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào thi đua và triển khai nhiệm vụ công tác luật sư năm 2023./.

Đặng Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h