Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Phòng Công chứng số 1 triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng

25/12/2020 04:03:54 Xem cỡ chữ Google

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu, định hướng phát triển nghề công chứng theo Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Yên Bái có địa chỉ số 84, đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Yên Bái là đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước thành lập đã tiếp tục đổi mới, bảo đảm tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu quả, bền vững, chuyên nghiệp đồng thời giữ vai trò chủ đạo then chốt trong thị trường dịch vụ công chứng, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội; công tác quản lý nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập./.

Trần Tường

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h