Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Truyền thông về Trợ giúp pháp lý huyện Lục Yên

06/01/2021 03:25:05 Xem cỡ chữ Google
Tháng 12 năm 2020,Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Khai Trung, huyện Lục Yên tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho trên 50 đối tượng được Trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

Tại hội nghị, người dân đã được nghe các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó, tập trung vào các nội dung chính quy định về quyền, nghĩa vụ của người được hưởng trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn, phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không ngừng đưa các quy định của pháp luật đến tận người dân. Những nội dung Trợ giúp pháp lý phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương. Việc Trợ giúp pháp lý đã gắn liền với nhu cầu trợ giúp của nhân dân.

Kết thúc nội dung truyền thông về trợ pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý,  chuyên viên Trợ giúp pháp lý  đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật về các vấn đề liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, bảo trợ và dân sự…

 Thông qua Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý đã góp phần trang bị cho người tham dự những nội dung cơ bản của các luật để từ đó nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật đồng thời góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và giảm thiểu những vấn đề bức xúc diễn ra trong đời sống hằng ngày. Hoạt động trợ giúp pháp lý đã góp phần đưa chủ trương xoá đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, bảo đảm công bằng xã hội của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống; giúp cơ quan nhà nước khác giải quyết các vụ việc một cách chính xác, khách quan, công bằng và đúng pháp luật;  giải toả những vướng mắc pháp luật của nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; góp phần ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; góp phần giữ vững và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân./.

Hà Lê - Trung tâm TGPLNN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h