Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI CƠ QUAN CÔNG AN TRONG ĐIỀU CHỈNH THỐNG NHẤT THÔNG TIN DÂN CƯ

12/01/2021 09:44:08 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện công tác phối hợp với cơ quan công an trong điều chỉnh thống nhất thông tin dân cư. Sở Tư pháp đã quán triệt, chỉ đạo, triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao như: Tổ chức tập huấn chuyên sâu về hộ tịch, thực hiện tốt công tác tuyền truyền; Chỉ đạo cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch phối hợp với lực lượng Công an thu thập, kiểm tra, đối chiếu thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giải quyết những tồn tại, sai khác trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, căn cước công dân đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong thu thập thông tin dân cư; xây dựng Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử, cung cấp dữ liệu đầu vào - Thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, cụ thể:

Qua thống kê, rà soát, thu thập Phiếu thông tin dân cư phát hiện số nhân khẩu có thông tin không trùng khớp về họ; tên; chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; trên địa bàn tỉnh là 116.492 trường hợp. Phần lớn các trường hợp trên đều không có Giấy khai sinh để điều chỉnh thông tin hộ tịch, cư trú, chứng minh nhân dân. Để thực hiện nhiệm vụ của Đề án “Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Yên Bái”, Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí 290 triệu đồng mua biểu mẫu hộ tịch cấp đủ cho các đơn vị.

Để chủ động giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh ngành Tư pháp đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ: Bổ sung thông tin về ngày, tháng sinh trong giấy khai sinh; đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ; thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc ... và xây dựng một số mẫu công văn, văn bản để các cơ quan đăng ký hộ tịch tham khảo, thực hiện đồng thời hướng dẫn chi tiết, chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết kịp thời các yêu cầu đăng ký lại việc sinh, thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc … cho công dân, đảm bảo thông tin hộ tịch của công dân được chính xác, thống nhất.

Về công tác phối hợp:

Chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh phối hợp với lực lượng Công an trong tra cứu thông tin cá nhân của công dân trong hồ sơ cấp chứng minh nhân dân để thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh, để có cơ sở đăng ký khai sinh cho công dân trong trường hợp các thông tin về họ, chữ đệm, tên và ngày, tháng, năm sinh của công dân không thống nhất nhau.

Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan Tư pháp và lực lượng Công an trong quy trình giải quyết công việc có liên quan đến xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo tính thống nhất các dữ liệu liên quan về hộ tịch.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo:

Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp với lực lượng Công an trực tiếp tiến hành thu thập Phiếu thông tin dân cư tại địa bàn; hướng dẫn chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết kịp thời các yêu cầu đăng ký lại việc sinh, thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc … cho công dân, đảm bảo thông tin hộ tịch của công dân được chính xác, thống nhất.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, căn cứ vào kết quả rà soát qua công tác thu thập thông tin dân cư, chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch, công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn căn cứ các quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết nhanh nhất việc đăng ký lại khai sinh, các yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc cho công dân, để có thông tin hộ tịch thống nhất của mỗi cá nhân công dân, cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Kết quả công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 (Số liệu đến 31/10/2020): Đăng ký khai sinh 67.496 trường hợp, trong đó có 51 trường hợp có yếu tố nước ngoài; Đăng ký lại khai sinh 50.525 trường hợp; Đăng ký khai tử 15.658 trường hợp, trong đó có 8 trường hợp có yếu tố nước ngoài; Đăng ký lại khai tử 409 trường hợp; Đăng ký kết hôn 23.323 cặp trong đó có 93 trường hợp có yếu tố nước ngoài; Đăng ký lại việc kết hôn 526 cặp; Xác định lại dân tộc 1.330 trường hợp; Cải chính, thay đổi, bổ sung hộ tịch 4.428 trường hợp.

- Đến hết 27/10/2020, đã cấp 30.368 số định danh cá nhân cho công dân.

Những kết quả đạt được như nêu trên đã phản ánh nỗ lực, tích cực của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh và hiệu quả của công tác phối hợp giữa cơ quan tư pháp, lực lượng công an và Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được tỉnh giao./.

Thanh Huyền

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h