Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021

17/01/2021 02:09:21 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 15/1/2021, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2020; triển khai công tác Tư pháp năm 2021. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thừa ủy quyền của Bộ Tư Pháp, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua cho Sơ Tư pháp

Năm 2020, ngành Tư pháp Yên Bái đã chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ công tác nên đạt nhiều kết quả tịch cực. Công tác chỉ đạo, điều hành được tăng cường đã góp phần đảm bảo cho hoạt động được thông suốt và đạt hiệu quả. Công tác thẩm định dự thảo văn bản được đề cao, nâng cao chất lượng và tính hiệu quả của văn bản đã được thẩm định. Các văn bản đều đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, các ý kiến thẩm định được các cơ quan xây dựng dự thảo tiếp thu. Hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản được tiến hành thường xuyên, qua đó kịp thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản không còn phù hợp. Công tác cập nhật văn bản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; pháp chế; kiểm soát xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật được triển khai thực hiện hiệu quả theo đúng tiến độ và nội dung. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Các hoạt động về hộ tịch, luật sư, công chứng, giám định được thực hiện theo đúng quy định, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản lý Nhà nước đáp ứng nhu cầu của nhân dân...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những những kết quả, thành tích mà đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp Yên Bái đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí đề nghị, năm 2021, Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Chính phủ thực hiện Kết luận số 83 ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48; tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Chỉ thị số 43 ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng công tác thẩm định các đề nghị, dự thảo VBQPPL, chú trọng tính dự báo, tính khả thi của chính sách, quy định để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống; thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý, rà soát VBQPPL; thực hiện hiệu quả Quyết định của Thủ tường Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đẩy mạnh thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2019-2021”; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018-2022”; triển khai công tác PBGDPL rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở; chú trọng công tác PBGDPL trong nhà trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác hành chính tư pháp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; thực hiện hiệu quả Kế hoạch số của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 55 ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp và tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; quản lý, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ theo yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với yêu cầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

             Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Tư Pháp, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua cho Sơ Tư pháp – đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020. Đồng thời, 23 cá nhân đã được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp; nhiều tập thể, cá nhân được bằng khen của UBND tỉnh./.

PBGDPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h