Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Hội đồng Phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

26/01/2021 04:19:44 Xem cỡ chữ Google
Ngày 26/01/2021, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, Hội đồng Phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021

Tham dự hội nghị có các ngành thành viên Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Yên Bái; Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái; Công an các huyện, thị xã, thành phố; Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Toà án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 2 Quân khu 2; Viện kiểm sát quân sự Khu vực 2, Quân khu 2; Toà án quân sự Khu vực 1 Quân khu 2; Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Yên Bái.

Báo cáo của Hội đồng đã đánh giá kết quả công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020. Năm 2020, Hội đồng đã ban hành kế hoạch phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng tỉnh; kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10; chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý cấp phát mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý; Bản thông tin về người được trợ giúp pháp lý; Biên bản giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện trợ giúp pháp lý; Thông báo về trợ giúp pháp lý; Thông tin về trợ giúp pháp lý và Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý cho cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện, cơ quan tiến hành tố tụng cấp quân khu, khu vực. Đặc biệt, các ngành thành viên của Hội đồng đã tích cực, chủ động, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phối hợp trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh thông qua việc ban hành các văn bản của ngành (Công an, Kiểm sát, Tòa án) để chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.

Trong năm 2020, Trung tâm Trợ giúp pháp lý và Chi nhánh của Trung tâm đã cử Trợ giúp viên pháp lý và Luâṭ sư  thực hiện trợ giúp pháp lý là 317 vụ việc cho 317 người. Trong đó: Cơ quan điều tra cấp tỉnh và cấp huyện đã tiếp nhận đăng ký tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý tổng số 283 vụ. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp nhận đăng ký tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý 02 vụ. Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận đăng ký tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý để bào chữa cho bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho bị hại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự trong 32 vụ án thuộc các lĩnh vực hình sự, dân sự. Thông qua hoạt động tham gia tố tụng, công tác trợ giúp pháp lý bảo đảm thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý của người dân, góp phần giúp các cơ quan tiến hành tố tụng xét xử, giải quyết vụ việc một cách khách quan, trung thực, đúng pháp luật, góp phần thiết thực vào sự nghiệp cải cách tư pháp, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội.

          Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ phối hợp, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng, tăng cường cơ chế phản hồi thông tin liên quan đến chất lượng vụ việc, nâng cao trách nhiệm thực hiện các hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Cường- Chủ tịch Hội đồng - Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao kết quả công tác phối hợp của Hội đồng phối hợp năm 2020, đảm bảo tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. Theo đó, Hội đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm, vai trò tham mưu của mỗi thành viên, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt, Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản mới liên quan cũng như phối hợp tốt  việc thực hiện nhiệm vụ công tác của Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021./.

 

Hà Lê - Trung tâm TGPLNN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h