Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

19/02/2021 08:49:29 Xem cỡ chữ Google
Sáng ngày 8/2/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương (lần thứ nhất) để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự Hội nghị có các đồng chí: Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Sở Nội vụ; đại diện các tổ chức thành viên của UBMTTQ tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ các huyện, thị, thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Yên Bái. Theo đó, số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Yên Bái được phân bổ tổng số 6 đại biểu, trong đó đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương 4 đại biểu; đại biểu do trung ương giới thiệu 2 đại biểu. Đối với số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ theo cơ cấu định hướng là 3, trong đó lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 1 đại biểu; đại biểu chuyên trách 1 đại biểu; đại biểu MTTQ 1 đại biểu. Đại biểu phân bổ theo  cơ cấu hướng dẫn là 1 đại biểu do địa phương giới thiệu. Đại biểu cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu gồm người dân tộc thiểu số ứng cử 6 người, phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người, đại biểu tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) 1 người, đại biểu tái cử 2 người.

Sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: tổng số đại biểu được bầu là 56 đại biểu, trong đó: số lượng đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 31 đại biểu, số lượng đại biểu ở địa phương là 25 đại biểu. Số lượng người được giới thiệu để hiệp thương lần thứ nhất là 112 người, trong đó số lượng người ứng cử thuộc cơ quan cấp tỉnh là 62 người, số lượng người ứng cử ở địa phương là 50 người. Về số lượng đại biểu được bầu và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử, theo đó cơ cấu định hướng đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 31 đại biểu; đại biểu ở địa phương là 25 đại biểu. Cơ cấu kết hợp: đại biểu nữ gồm 20 người (35,7%), đại biểu tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) 13 người (23,2%), đại biểu ngoài đảng 6 người (10,7%), đại biểu là người dân tộc thiểu số 23 người (41,1%), đại biểu tái cử 20 người (30,7%).

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, 47/47 đại biểu chính thức có mặt tại Hội nghị đã biểu quyết thống nhất giới thiệu số lượng người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội là 10 người, trong đó: dân tộc thiểu số 6 người, đại biểu nữ 4 người, tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) 1 người. Hội nghị cũng đã thống nhất đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm số đại biểu tái cử từ 2 người xuống còn 1 người. Cũng tại Hội nghị, 38/38 đại biểu chính thức có mặt đã biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, thống nhất giới thiệu 112 người theo Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h