Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

SỞ TƯ PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

01/06/2021 03:47:32 Xem cỡ chữ Google
Trong thời gian qua, tình hình về dịch bệnh Covid-19 trên thế giới cũng như trong nước hết sức phức tạp. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bênh Covid-19, bảo đảm không để lây lan dịch bệnh, góp phần vào thành công chung của tỉnh Yên Bái về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến thời điểm hiện tại. Để tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 01/6/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 536/STP-VP với những nội dung cụ thể như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp nghiêm túc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế

1. Tiếp tục nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được đăng tải đầy đủ trên hệ thống điều hành của Sở Tư pháp. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

2. Đối với các tổ chức tham mưu, giúp việc Giám đốc Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: Tổ chức thực hiện nghiêm việc vào sổ theo dõi các cá nhân đến liên hệ công tác, tư vấn pháp lý và thực hiện các dịch vụ công chứng, đấu giá (trong đó, đề nghị cung cấp đẩy đủ thông tin về họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ).

3. Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp và vận động người thân, gia đình không đi ra khỏi địa bàn tỉnh Yên Bái khi không có công việc thực sự cần thiết.

4. Khi phát hiện có trường hợp trở về từ các vùng dịch mà chưa khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực, lập tức báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

 

 

5. Tham gia ủng hộ các loại quỹ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi các cơ quan có thẩm quyền phát động.

6. Trưởng các tổ chức tham mưu, giúp việc Giám đốc Sở; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có trách nhiệm nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Công văn này. Nếu đơn vị nào để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh do không thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì Trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở Tư pháp./.

Vy Luận

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h