Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy 2021

02/06/2021 03:12:43 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Công văn số 684/TTg-KGVX ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2021; nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý, tháng 6/2021, Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân tham gia phòng, chống ma tuý 26/6/2021”, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 31/5/2021 triển khai tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Triển khai các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma tuý, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng địa bàn cơ sở, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các tầng lớp nhân dân.

Tuyên truyền theo chủ đề “Vì sức khoẻ của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà -Hãy tránh xa ma tuý” thông qua việc phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách mới trong công tác phòng chống ma tuý, công tác cai nghiện ma tuý, điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện  bằng Methadone, động viên cai nghiện thành công,các mô hình hỗ trợ người cai nghiện có hiệu quả tại cộng đồng; tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm về sử dụng và mua bán ma tuý, các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma tuý, khu vực trồng cây có chứa chất ma tuý. Chú trọng các đối tượng được được tuyên truyền là thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động phổ thông, người dân tộc thiểu số và các đối tượng có nguy cơ cao, lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống ma tuý vào chương trình và hoạt động giáo dục của các cấp tiểu học.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống truyền thông tại cộng đồng như băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền, đẩy mạnh truyền thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng di động, tăng cường thời lượng đưa tin bài, ảnh, phóng sự về các hoạt động phòng, chống ma tuý, hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma tuý đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, nhất là tính nguy hại của ma tuý tổng hợp và các chất hướng thần mới như: cần sa, ketamin, “ma tuý đá”, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”..kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, cai nghiện, xoá bỏ cây có chứa chất ma tuý.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch số 160-KH/TU, ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện CHỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý; Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh.

Thời gian “Tháng hành động phòng, chống ma tuý “ bắt đầu từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 30/6/2021. Kế hoạch cũng giao một số sở, ngành như Công an tỉnh  chủ trì và phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 62/KH-BCD, ngày 17/3/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tinh Yên Bái năm  2021.

Giao Sở Công thương, phối hợp vói Công an tỉnh, Sở Y tế tăng cường công kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh có liên quan đến tiền chất ma túy, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, sử dụng các loại tiền chất không đúng quy định, ngăn chặn kịp thời các hành vi sử dụng tiền chất vào sản xuất trái phép chất ma túy.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các chương trình kinh tế - xã hội khác trên cùng địa bàn triển khai. Các sở, ban, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, công nhân, học sinh, sinh viên về tác hại của ma tuý và các biện pháp phòng, chống ma tuý. Vận động mọi người tham gia phòng, chống ma tuý, tố giác tội phạm, đồng thời tích cực giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện ma tuý cai nghiện, quản lý, giáo dục sau cai nghiện, quản lý giáo dục người phạm tội tại cộng đồng để họ tiến bộ, không tái phạm./.  

Đặng Tuấn

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h