Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM

15/06/2021 09:30:09 Xem cỡ chữ Google
Xác định hoạt động trợ giúp pháp lý là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tư pháp, ngay từ đầu năm Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã xây dựng Kế hoạch công tác và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ; tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến các nội dung đề ra.

6 tháng đầu năm Trung tâm đã tổ chức 03 đợt truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý tại 02 xã của huyện Trấn Yên và 04 phường thuộc thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Thực hiện trợ giúp pháp lý 117 vụ việc trong đó tham gia tố tụng 86 vụ việc; Tư vấn pháp luật 09 vụ việc và 22 việc. Trung tâm đã thực hiện thẩm định về thời gian và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý đối với 57 bộ hồ sơ vụ việc kết thúc vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021, qua đó kịp thời có các giải pháp nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

Để thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật trong các đợt truyền thông, tại Chi nhánh và trụ sở trung tâm. Cử trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia hoạt động tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có yêu cầu trợ giúp pháp lý. Thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật. Đồng thời tăng cường kiểm tra, thẩm định chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

Duy Linh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h