Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng

15/07/2021 03:01:00 Xem cỡ chữ Google
Trong những năm gần đây, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh có sự phát triển mạnh mẽ, dần đi theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thể hiện rõ tính phục vụ, cơ bản đáp ứng nhu cầu công chứng của người dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn tỉnh có 06 tổ chức hành nghề công chứng gồm 02 Phòng công chứng (01 ở thành phố Yên Bái, 01 ở thị xã Nghĩa Lộ) và 04 Văn phòng công chứng (02 ở thành phố Yên Bái, 01 ở huyện Yên Bình và 01 ở huyện Lục Yên) với 10 công chứng viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, công dân. Đội ngũ công chứng viên và các tổ chức hành nghề công chứng được củng cố, kiện toàn và chất lượng cung cấp dịch vụ công từng bước được nâng lên, bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch của các tổ chức, cá nhân, góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, từ đó khẳng định tính đúng đắn của chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các tổ chức hành nghề công chứng trong tỉnh đã thực hiện công chứng 9.878 hợp đồng, giao dịch, thu phí 3.080.966.300 đồng; chứng thực 47.123 bản sao, phí chứng thực 326.940.000 đồng, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian qua một số tổ chức hành nghề công chứng đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu hoạt động. 

Văn phòng công chứng Vũ Bích Huệ

Việc lưu trữ hồ sơ công chứng được chú trọng thực hiện, bảo đảm khoa học, gọn gàng theo đúng quy định. Việc thành lập các văn phòng công chứng giúp các phòng công chứng giảm tải rất nhiều những áp lực. Bên cạnh đó, do xuất hiện tính cạnh tranh theo cơ chế thị trường nên các tổ chức hành nghề công chứng cũng buộc phải thay đổi để thích ứng theo hướng đề cao tính chuyên nghiệp, phục vụ, nhờ đó chất lượng, hiệu quả dịch vụ được nâng lên, cung cách phục vụ linh hoạt, tiện ích, đơn giản, nhanh chóng.

Tại các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nghiêm quy định niêm yết đầy đủ quy định hồ sơ yêu cầu công chứng; công khai, minh bạch mức thu phí công chứng để khách hàng có thể thuận lợi trong thực hiện giao dịch cũng như theo dõi, giám sát, đánh giá. Thông qua hoạt động công chứng, một số tổ chức hành nghề công chứng đã chủ động, tích cực thông tin, tuyên truyền, tư vấn về những quy định của pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật đối với các tổ chức và cá nhân.

Trên cơ sở triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành một số văn bản nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, đồng thời thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng thời gian qua được tăng cường chặt chẽ hơn. Các tổ chức hành nghề công chứng hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức; đáp ứng chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng và đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bùi Bích Thuỷ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h