Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

SỞ TƯ PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

21/07/2021 03:07:29 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19, trước diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bênh Covid-19, bảo đảm không để lây lan dịch bệnh, góp phần vào thành công chung của tỉnh Yên Bái về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Để tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 21/7/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 781/STP-VP với những nội dung cụ thể như sau:

Sở Tư pháp thực hiện các biện pháp phòng tránh Covid -19

1. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Yên Bái tại Công văn số 2301/BCĐ-VX ngày 18/7/2021 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 2302/BCĐ-VX ngày 18/7/2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Yên Bái và TT Yên Bình (các văn bản nêu trên đã được đăng tải công khai trên hệ thống quản lý văn bản và Nhóm Facebook Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái). Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Sở Tư pháp thực hiện đăng tải các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống quản lý văn bản của Sở và nhóm Facebook Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái. Đề nghị các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật, theo dõi, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Đối với các đơn vị thường xuyên tiếp công dân như công chứng, đấu giá tài sản yêu cầu thực hiện nghiêm quy định 5k và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần khi giao dịch.

4. Hạn chế tối đa và vận động người thân không đi ra khỏi địa bàn tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp nếu có việc cần thiết đi ra khỏi địa bàn tỉnh phải báo cáo lãnh đạo Sở. Khi trở về tỉnh Yên Bái thực hiện nghiêm quy định tại Công văn 2301/BCĐ-VX ngày 18/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Yên Bái.

5. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm người đứng đầu. Trường hợp đơn vị nào để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh do không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở và pháp luật./.

Vy Luận

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h