Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ >> Hoạt động ngành

Tài liệu hướng dẫn kiến thức pháp luật cho tập huấn viên cấp huyện

28/10/2022 10:36:32 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h