Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ >> Hoạt động ngành

Tài liệu bồi dưỡng Tập huấn viên hoà giải ở cơ sở

28/10/2022 10:39:13 Xem cỡ chữ Google

Chi tiết xem tệp đính kèm:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h