Trợ giúp pháp lý >> Hoạt động ngành

Thông báo về việc lựa chọn, ký hợp đồng Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý

24/04/2023 10:55:40 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h