Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Hội luật gia tỉnh: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

16/11/2021 02:44:07 Xem cỡ chữ Google
Sáng ngày 16/11/2021, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyên truyền, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường; tham dự hội nghị có gần 100 hội viên Hội Luật gia thuộc các Chi Hội và Huyện hội.

Hội nghị tuyên truyền, chính sách pháp luật về bảo vệ mội trường

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quang Vinh, Ủy viên TW Hội Luật gia Việt Nam - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Yên Bái; đồng chí Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh - Giám đốc Sở Tư pháp.

Tạo hội nghị các hội viên Hội Luật gia đã được đồng chí Nguyễn Đức Dục - Chi cục trưởng Chi Cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường truyền đạt các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, thực trạng công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, Hội Luật gia tỉnh cũng đã triển khai các nội dung liên quan đến Điều lệ của Hội, kế hoạch hoạt động của Hội và một số nội dung hoạt động khác. Qua hội nghị này, các hội viên thuộc các Chi hội, Huyện hội cũng đã hiểu rõ hơn về hoạt động của Hội Luật gia qua đó sẽ góp phần triển khai hiệu quả hơn hoạt động này trong giai đoạn tiếp theo.

Hoàng Anh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h