Tài liệu tuyên truyền >> Hoạt động ngành

Hướng dẫn một số vấn đề về thông tin mạng

21/07/2021 10:39:10 Xem cỡ chữ Google
Hiện nay, việc tiếp cận, sử dụng, cung cấp thông tin trên mạng Internet nói chung, đặc biệt là mạng xã hội đã trở nên thông dụng và có những tác động trực tiếp đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn xã hội.

Thực hiện Công văn số 1752/UBND-VX ngày 07 tháng 6 năm 2021 về việc quản lý, xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nhằm góp phần nâng cao hiểu biết trong việc tiếp cận và phối hợp của toàn xã hội trong việc phát hiện, xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội, kịp thời ngăn chặn sự lan truyền của các thông tin vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến Đảng, Nhà nước ta; vi phạm quyền, lợi ích tổ chức, cá nhân và xã hội, Ngày 8/6/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 803/STTTT-Ttra hướng dẫn một số vấn đề về thông tin mạng và đề nghị phối hợp như sau:

1. Nhận diện thông tin vi phạm pháp luật

Hành vi cung cấp những thông tin sau đây là vi phạm pháp luật (ở các dạng chữ viết, âm thanh, hình ảnh, video…):

- Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

- Tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức có liên quan trừ trường hợp pháp luật quy định;

- Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động;

- Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc;

- Cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước;

- Cung cấp nội dung thông tin mê tín dị đoan, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam;

- Đăng phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;

- Giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác;

- Miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, chém, giết, tai nạn rùng rợn trong các tin, bài, phim, ảnh;

- Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia;

- Trích dẫn không nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức theo quy định.

2. Khi phát hiện thông tin vi phạm pháp luật trên mạng Internet

Khi phát hiện thông tin vi phạm trên mạng Internet đề nghị các tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện như sau:

- Lưu giữ chứng cứ thông tin vi phạm.

- Thông báo kịp thời cho Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Phòng Văn hóa và Thông tin hoặc cơ quan Công an sở tại.

Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông:

* Điện thoại: 0216.3856.123 (giờ hành chính);

* Hotline, Zalo: 0915.274.777 (Ông Nguyễn Trung Hiếu – Chánh Thanh tra sở); Email: nguyentrunghieu@yenbai.gov.vn hoặc hieuybstttt@gmail.com

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động và Nhân dân; Xem xét thành lập bộ phận hoặc giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị theo dõi thông tin trên mạng internet nhằm phát hiện, phản ánh những thông tin vi phạm pháp luật để xử lý kịp thời.

Đề nghị các cơ quan báo chí, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thông tin tuyên truyền trên các ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình do cơ quan quản lý. Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố định hướng, chỉ đạo đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng internet, mạng xã hội theo quy định.

PBGDPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h