Tổ chức bổ trợ tư pháp >> Hoạt động ngành

Thông báo kết quả Đợt 2 kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4

18/01/2023 09:34:46 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h