Trợ giúp pháp lý >> Hoạt động ngành

Truyền thông về trợ giúp pháp lý tại huyện Lục Yên

31/05/2023 04:04:18 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-TGPL ngày 15/5/2023 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái, ngày 23 tháng 5 năm 2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã tổ chức truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý cho 81 đại biểu tham dự tại xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên.

Quang cảnh hội nghị

Tại buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý, người dân tại các thôn 8 và thôn 9 của xã Tân Lĩnh đã được tuyên truyền về khái niệm Trợ giúp pháp lý, diện người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý; Lĩnh vực trợ giúp pháp lý và hình thức trợ giúp pháp lý, hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính quy định về quyền, nghĩa vụ của người được hưởng trợ giúp pháp lý. Nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những nội dung TGPL phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương. Nhân dịp này các Trợ giúp viên pháp lý đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp cho 03 người dân tộc thiểu số, về các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình; chính sách an sinh xã hội. Các yêu cầu của người được trợ giúp pháp lý đã được người thực hiện trợ giúp pháp lý hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin, trên cơ sở các quy định của pháp luật, sau khi được tư vấn, người có yêu cầu trợ giúp pháp lý đã hài lòng với nội dung tư vấn, các vướng mắc pháp luật đã được giải tỏa.

Thông qua buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý đã góp phần trang bị cho người dân đến tham dự những nội dung cơ bản của pháp luật để từ đó nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật đồng thời góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và giảm thiểu những vấn đề bức xúc diễn ra trong đời sống hằng ngày của người dân tại địa phương./.

Nông Đức Trung- TTTGPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h