Tin Hoạt động >> Chính trị

Sở Tư pháp phụ trách, giúp đỡ xã Yên Thành

30/08/2022 03:03:04 Xem cỡ chữ Google

Trao gà giống cho các hộ nghèo

Thực hiện nhiệm vụ Ban thường vụ Tỉnh uỷ giao phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, các thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh, theo đó Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp được Tỉnh ủy phân công phụ trách giúp đỡ xã Yên Thành huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái, trong thời gian qua đã tổ chức các hoạt động:

1. Tổ chức trao gà giống cho các hộ nghèo: Trong năm 2022, Sở Tư pháp được phân công giúp đỡ 15 hộ nghèo của xã với những hỗ trợ ban đầu để phát triển sản xuất thoát nghèo, trong điều kiện của Sở thời gian qua bước đầu đã hỗ trợ cho 15 hộ, mỗi hộ 55 con gà giống, đi kèm cám cho gà, thuốc phòng dịch bệnh và máng ăn, từ đó giúp các hộ có thể chăn nuôi gia cầm tăng gia phát triển.

2. Tổ chức truyền truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho Nhân dân: Để giúp bà con nhân dân được tiếp cận với kiến thức pháp luật và hoạt động trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp đã tổ chức tuyên truyền pháp luật tại thôn với những kiến thức pháp luật thiết thực phù hợp với cơ sở, đồng thời cung cấp những thông tin dịch vụ trợ giúp pháp lý giúp bà con nhân dân nắm bắt thực hiện đảm bảo quyền và lợi ích của mình.

 

Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tại Thôn Ngòi Khương
Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tại Thôn Ngòi Khương

 

Với nhiệm vụ được phân công phụ trách, theo dõi, giúp đỡ xã Yên Thành, Sở tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phân công giúp đỡ, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Yên Thành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ triển kinh tế xã hội và xây dựng xã nông thôn mới./.

                                                           

Minh Lý

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h