Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

08/09/2022 02:59:30 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 1196/QĐ-BTP ngày 20/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, chiều ngày 07/9/2022, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp (HĐPH) PBGDPL; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND, Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì Hội nghị

Sau 10 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của xã hội về pháp luật và vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành từng bước hoàn thiện và phát huy hiệu quả. Nguồn nhân lực phục vụ công tác PBGDPL không ngừng được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng; kinh phí đầu tư cho công tác PBGDPL được các cấp, các ngành quan tâm; Luật PBGDPL đã tạo ra nguyên tắc và nhiệm vụ thống nhất, đồng bộ, gắn với việc huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vào công tác PBGDPL; đảm bảo sự công khai, minh bạch của các chính sách, pháp luật của nhà nước; bảm đảm các quyền cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin về pháp luật. Qua đó, nâng cao hiểu biết và tuân thủ pháp luật, đảm bảo công bằng xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, nội dung PBGDPL ở một số ban, ngành, đơn vị còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa sát với nhu cầu thực tế; hình thức PBGDPL còn đơn điệu, lối mòn; đội ngũ làm công tác PBGDPL chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác PBGDPL.

Tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm
thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các  tham luận như: Tăng cường sức lan tỏa tinh thần ngày pháp luật trong Nhân dân; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh”; Kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngoài ra các đại biểu đã chia sẻ những cách hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền PBGDPL, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền PBGDPL trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPH PBGDPL tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác triển khai Luật PBGDPL. Để Luật PBGDPL tiếp tục đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời đáp ứng việc phục vụ các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các đề án về công tác PBGDPL, nhất là Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026”. Đối với các thành viên Hội đồng cần xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; chủ động đề xuất giải pháp đổi mới công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng. Đề nghị, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực HĐPH PBGDPL tỉnh, cấp huyện; kịp thời tham mưu giúp HĐPH PBGDPL tỉnh, HĐPH PBGDPL cấp huyện giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Trao thưởng các cá nhân bằng khen của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc
trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhân dip này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái./.

PBGDPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h