Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - 24 năm Xây dựng và phát triển

12/09/2022 03:55:58 Xem cỡ chữ Google
Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 312/1998/QĐ-UB ngày 08/6/1998 của UBND tỉnh Yên Bái trên cơ sở căn cứ quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 06/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và đối tượng chính sách.

Truyền thông pháp lý tại xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải

Ngày đầu thành lập, Trung tâm có 03 biên chế, đến năm 2005 có 05 biên chế và 01 hợp đồng lao động. Trong điều kiện thiếu thốn về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất còn hết sức khó khăn. Song, với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể cán bộ, viên chức của Trung tâm đã hết sức nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong 08 năm, từ 1998 đến 2006, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái đã thực hiện trợ giúp pháp lý 15.471 vụ việc cho 15.570 người trên các lĩnh vực pháp luật dân sự, hình sự, hành chính, khiếu nại tố cáo và các chính sách ưu đãi xã hội... Trong đó: các chuyên viên của Trung tâm thực hiện 3.897 vụ việc; Luật sư Cộng tác viên thực hiện bào chữa, bảo vệ  cho người thuộc diện được Trợ giúp pháp lý 321 vụ việc; các cộng tác viên khác thực hiện 11.253 vụ việc. Hướng về cơ sở, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã phổ biến pháp luật cho trên 20 ngàn lượt người, cấp phát trên 40 ngàn tờ rơi, tờ gấp pháp luật và các loại tài liệu khác cho người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Sau khi Luật trợ giúp pháp lý 2006 được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 với 8 chương, 52 điều thể chế hóa quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, Trách nhiệm của Đảng và Nhà nước và xã hội đối với người nghèo, người được hưởng chính sách ưu đãi về trợ giúp pháp lý, giúp họ có điều kiện tiếp cận và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong nhân dân và thực hiện dân chủ cơ sở.

Ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 729/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án “ Quy hoạch mạng lưới Trung tâm Trợ giúp pháp lý và chi nhánh của Trung Tâm giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2015”. Thực hiện Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ, ngày 06 tháng 4 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND phê duyệt đề án “ Quy hoạch phát triển mạng lưới và các Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2012, định hướng đến năm 2015”; Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2010 về việc quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái; Quyết định số 330/ QĐ- UBND ngày 15/3/2011 thành lập các chi nhánh thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái.

Đến nay, tổ chức bộ máy của Trung tâm TGPL ngày càng được củng cố, kiện toàn, biên chế được giao là 19 hiện có mặt làm việc là 15 người; bao gồm Phòng Nghiệp Vụ, Phòng Hành chính-Tổng hợp và Chi nhánh TGPL số 1 tại Thị Xã Nghĩa Lộ. Trung tâm có 10 trợ giúp viên pháp lý, đội ngũ viên chức được đào tạo bài bản, 100 % Trình độ Đại học (14 cử nhân Luật và 01 cử nhân Kinh tế). Về trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp, cử nhân lý luận Chính Trị 01; Còn lại là Trung cấp lý luận chính Trị. Cán bộ viên chức người dân tộc ít người 6 đồng chí (Cao Lan 01; Nùng 01; Tày 04)

Trong những năm qua, Trung tâm đã tăng cường công tác truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý đến các ngành, các cấp, các tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên điạ bàn tỉnh; Biên soạn và phát hành cuốn Tài liệu pháp luật tuyên truyền về trợ giúp pháp lý song ngữ Việt- HMông để báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật cơ sở là người biết tiếng HMông sử dụng rất thuận lợi trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về trợ giúp pháp lý nói riêng không phải qua người phiên dịch, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Quang cảnh buổi truyền thông TGPL

Công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã có những bước chuyển biến tích cực. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của chính sách trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng từ đó thực hiện tốt công tác phối hợp thông qua việc giúp người dân tìm hiểu các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý, hướng dẫn người dân đến các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý.

Trong những năm qua, Trung tâm TGPL và các Cộng tác viên trợ giúp pháp lý đã thực hiện TGPL 30.486 vụ việc cho 30.585 đối tượng. Trong đó tham gia tố tụng là 1.837 vụ việc. Còn lại là đại diện ngoài tố tụng thuộc các lĩnh vực pháp luật hình sự; dân sự; hôn nhân gia đình;pháp luật hành chính các lĩnh vực pháp luật khác...Thuộc diện người nghèo; người dân tộc thiểu số; người có công với cách mạng; người khuyết tật và các đối tượng khác. Với những số liệu nêu trên có thể khẳng định hoạt độngtrợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã khẳng định công tác TGPL đã đang thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng góp phần thiết thực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người nghèo, người có công, người yếu thế trong xã hội, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần bảo đảm công lý, đảm bảo công bằng pháp luật, giải tỏa những vướng mắc pháp luật của nhân dân, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua, Trung tâm TGPL  được Bộ trưởng Bộ Tư Pháp tặng bằng khen và Chủ tịch tỉnh Yên Bái nhiều lần tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Nhiều cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam tặng Bằng Khen và Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Yên Bái tặng Giấy khen.

Trong thời gian tới toàn thể Lãnh đạo, viên chức Trung tâm TGPL tỉnh Yên Bái tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nêu cao ý thức tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao. Đưa hoạt động TGPL thực sự ngày càng đi vào cuộc sống. Là chỗ dựa niềm tin cho tất cả đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý miễn phí đều được hưởng chính sách nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Giữ vững an ninh chính trị trật tự và an toàn xã hội ở địa phương.

PBGDPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h