Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Ngày Pháp luật Việt Nam trong nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên

13/09/2022 03:25:37 Xem cỡ chữ Google
Những năm qua, Ngày Pháp luật (9/11) đã được các cấp, ngành của huyện Văn Yên quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp thực tế và từng đối tượng. Qua đó, góp phần giáo dục ý thức, xây dựng, bồi đắp niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân, nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ và quần chúng Nhân dân.

Năm 2022 là năm thứ 10 Ngày Pháp luật được triển khai trên phạm vi cả nước nói chung và tại Văn Yên nói riêng. Quá trình thực hiện, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai đầy đủ nội dung, tinh thần của Ngày Pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Trong đó, tập trung khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội gắn với giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật.

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong 10 năm qua huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện các hoạt động hướng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng nhiều các hình thức linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương như: tổ chức mít tinh, tổ chức hội nghị tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến pháp luật lưu động tại các xã, thị trấn, các hoạt động triển lãm, trưng bày, tổ chức đối thoại. Đặc biệt đối với các cơ quan truyền thông còn lồng ghép tổ chức phổ biến pháp luật trong hoạt động thể dục, thể thao, trong đó đã gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật.

Tập huấn Chuyển đổi số tại huyện Văn Yên

Hàng năm, huyện đã tổ chức tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày pháp luật, 100% các cơ quan, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn đã treo băng zôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày pháp luật tại trụ sở cơ quan, các địa điểm công cộng. Triển khai, thực hiện 75 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút trên 185 nghìn lượt người tham dự. Tiểu biểu như: cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Hội thi “Hòa giải viên giỏi”; Hội thi trực tuyến “Pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp”; Hội thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật”; thi “Trang trí đường quê”, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự ATGT”; cuộc thi “sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số”… Chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn toàn huyện hưởng ứng Ngày Pháp luật, theo đó đã tổ chức được hơn 422 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật với hơn 254.000 lượt người tham dự. Tổ chức xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa các tin, bài với chủ đề về Ngày Pháp luật trên sóng truyền thanh  - truyền hình huyện; tổ chức 152 cuộc tuyên truyền ngoại khóa phổ biến pháp luật về TTATGT cho các em học sinh của các trường phổ thông trên địa bàn huyện.

Tại các địa phương của huyện Văn Yên các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật năm 2022 diễn ra sôi nổi nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào “Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh, môi trường sống. Qua các cuộc tuyên truyền, vận động đã thu hút đông đảo người dân hưởng ứng, tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất, dịch rào để mở rộng đường giao thông nông thôn, trồng hàng chục km đường hoa, thực hiện có hiệu quả phong trào “thắp sáng đường quê” tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Có thể nói, Ngày Pháp luật đã được các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể của huyện chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, thực sự là ngày hội phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và để lại dấu ấn sâu đậm. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động PBGDPL đảm bảo thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa, để việc tìm hiểu pháp pháp luật thực sự trở thành công việc thường ngày của mỗi công dân, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hữu Thuỷ, Phòng Tư pháp huyện Văn Yên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h