Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Sở Tư pháp hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2022

16/09/2022 10:13:07 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện kế hoạch số 175/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ngày 09/8/2022 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ngày 15/09/2022 Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa, vai trò và lợi ích của chuyển đổi số đối với mỗi người và sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

            Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Cường – Giám đốc Sở đã thông báo những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm của Sở trong công tác chuyển đổi số và triển khai kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025 và đề ra phương hướng mục tiêu cho kế hoạch chuyển đổi số của Sở Tư pháp.

Đồng chí  Nguyễn Huy Cường - Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

               Tại Hội nghị đã triển khai tới cán bộ, công chức và viên chức và người lao động các văn bản, Quyết định, Kế hoạch chuyển đổi số của Sở, hướng dẫn mở tài khoản trên cổng dịch vụ công Quốc gia để mỗi cán bộ, công chức và viên chức phải có tài khoản thực hiện các dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia.

            Cũng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 Sở Tư pháp tăng cường công tác truyền thông, lan tỏa thông điệp ngày Chuyển đổi số quốc gia, treo băngzôn, khẩu hiệu, cờ trong khuôn viên của Sở.

Khẩu hiệu Chuyển đổi số được treo ở sảnh chính của Sở

            Chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái nói chung và của Sở Tư pháp nói riêng mặc dù đang đi sau, nhưng hy vọng sẽ tiến cùng với các tỉnh bạn ./.

Trần Lan, Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h