Văn bản - Chính sách mới >> Văn bản mới

Kiểm tra việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

13/03/2023 09:13:12 Xem cỡ chữ Google
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 03/03/2023 kiểm tra việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023.

Nội dung sẽ kiểm tra việc áp dụng pháp luật về XPVPHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đối tượng kiểm tra gồm Ủy ban nhân dân: thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Các phường: Hồng Hà, Đồng Tâm và Âu Lâu - Thành phố Yên Bái.

- Các xã: Bảo Hưng, Hưng Thịnh - Huyện Trấn Yên;

- Thị trấn Mậu A, xã Nà Hẩu - Huyện Văn Yên.

- Các xã: Đại Đồng, Bảo Ái - Huyện Yên Bình.

Thời điểm kiểm tra từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm kiểm tra cụ thể được ghi trong thông báo kiểm tra của Đoàn kiểm tra. Thời gian kiểm tra từ tháng 5 năm 2023 đến hết tháng 10 năm 2023.

Việc kiểm tra việc áp dụng pháp luật về XPVPHC nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành quy định của pháp luật về XPVPHC của cơ quan, người có thẩm quyền để kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót trong thi hành pháp luật về XPVPHC để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý, khắc phục; Phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật về XPVPHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật về XPVPHC.

Thông qua công tác kiểm tra phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để đề xuất, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về XPVPHC hoặc các văn bản khác có liên quan.

Ngọc Quỳnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h