Thông báo đấu giá tài sản >> Hoạt động ngành

Thông báo đấu giá số 41/TB-TTĐG ngày 06/7/2022

13/07/2022 08:04:55 Xem cỡ chữ Google
Thông báo đấu giá số 41/TB-TTĐG

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h