Tài liệu tuyên truyền >> Hoạt động ngành

Tờ rời Tìm hiểu về nội dung, chế độ và mức chi trực tiếp cho nạn nhân

22/07/2022 01:54:58 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h