Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028

11/04/2023 08:45:59 Xem cỡ chữ Google
Trong không khí của những ngày tháng 4 lịch sử, cùng với giai cấp công nhân và những người lao động tỉnh Yên Bái đang ra sức thi đua thực hiện kế hoạch công tác năm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái; đồng thời, lập thành tích thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13. Được sự nhất trí, chỉ đạo của Đảng bộ Sở Tư pháp sự cho phép tổ chức đại hội của Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái. Hôm nay, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đ/c Nguyễn Huy Cường - GĐ Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Hữu Khoa - Ủy viên ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh; Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Nguyễn Huy Cường - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tư pháp Yên Bái, dự đại hội còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đ/c lãnh đạo Sở, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đoàn thể trong cơ quan và  62/63 đại biểu là đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tới dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở Tư pháp, sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đã có bước tiến mới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng. Công đoàn cơ sở đã phối hợp với cơ quan thực hiện nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị; phát động và thực hiện các phong trào thi đua thiết thực gắn với chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với thực tiễn; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức "Trung thành – trách nhiệm – Liêm chính - Sáng tạo"; tạo động lực để công chức, viên chức, lao động phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan. Qua đó, đã tập hợp và thu hút toàn thể đoàn viên tham gia, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp lần thứ IX đề ra.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đã có sự biến động về tổ chức, nhiệm vụ chuyên môn đặt ra nhiều yêu cầu mới, nên hoạt động của Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp còn có một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Việc tổ chức sinh hoạt công đoàn cơ sở theo định kỳ chưa được thường xuyên, nội dung sinh hoạt chưa phong phú; hoạt động của các tổ công đoàn chủ yếu lồng ghép với chuyên môn do vậy chất lượng chưa cao. Trong tổ chức thực hiện phong trào, một số đoàn viên công đoàn chưa thật nhiệt tình với các hoạt động, chưa có nhiều ý kiến tham mưu đề xuất với BCH để đổi mới nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào. Hoạt động của BCH chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo; công tác kiểm tra chưa thực sự nề nếp và hiệu quả.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận làm rõ dự thảo báo cáo chính trị tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023, tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ VII quyết định phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ban chấp hành công đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028

           Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp khoá X, gồm 7 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu, số lượng, là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn, có khả năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Công đoàn các cấp. Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái lần thứ VII theo quy định./.

Minh Lý

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h