Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Sở Tư pháp tăng cường sử dụng Hệ thống Hội nghị giao ban điện tử

28/04/2023 03:15:36 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện văn bản số 293/STTTT-CNTT về việc tăng cường quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Yên Bái.

Toàn cảnh Hội nghị

          Với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến bảo đảm thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương, từ tỉnh đến xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hệ thống Hội nghị giao ban điện tử của Sở Tư pháp được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt, đầu tư trang thiết bị vào tháng 1/2023, đến nay chính thức được đưa vào sử dụng.

            Ngày 20, 21/4/2023 Sở đã tổ chức 02 Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận và Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ cho hoà giải viên cơ sở năm 2023 do Sở làm điểm cầu chính đã kết nối với 173 xã, phường, thị trấn và 09 huyện thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Với cơ sở hạ tầng đáp ứng, tốc độ đường truyền ổn định Hội nghị tổ chức thành công.

            Phấn đấu trong thời gian tới, Sở Tư pháp tăng cường sử dụng Hệ thống Hội nghị giao ban điện tử đạt mục tiêu 50% các cuộc họp do Sở chủ trì được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 01/12/2022 về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ nâng cao thứ bậc xếp hạng Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Yên Bái . /.

Trần Lan, Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h