Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Bộ tiêu chí tạm thời về thực hiện công dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025

08/05/2023 03:33:01 Xem cỡ chữ Google
Ngày 20 tháng 4 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí tạm thời về thực hiện công dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025.

Ảnh minh họa

Ngày 20 tháng 4 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí tạm thời về thực hiện công dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025.

Theo đó Công dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái được hiểu là "Công dân trên địa  bàn tỉnh Yên Bái có kiến thức cơ bản về công nghệ số; chủ động, tích cực sử dụng các nền tảng công nghệ số thiết yếu để phục vụ cuộc sống; chấp hành nghiêm pháp luật công nghệ thông tin, công nghệ số".

Với mục đích người dân tỉnh Yên Bái được khuyến khích trở thành Công dân số, tham gia vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh vì mục tiêu cuộc sống của người dân được hạnh phúc hơn.

Để trở thành công dân số tỉnh Yên Bái người dân phải đạt được 03 nhóm tiêu chí sau

            1. Nhóm tiêu chí về thiết bị và nền tảng số: Gồm 6 chỉ tiêu

            - Có điện thoại thông minh, SIM điện thoại chính chủ và đảm bảo kết nối mạng internet (3G, 4G, Wifi…)

            - Có tài khoản định danh điện tử (Cài đặt VneID mức độ 2)

            - Có tài khoản dịch vụ công trực tuyến.

            - Có tài khoản thanh toán số (dịch vụ ngân hàng số, ví điện tử hoặc Mobile Money).

            - Cài đặt và sử dụng ứng dụng Công dân số Yên Bái (YenBai-s)

            - Riêng đối với công dân là đảng viên: Sử dụng nền tảng “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái).

            2. Nhóm tiêu chí về nhận thức, kỹ năng số: 02 tiêu chí

            - Được tiếp cận, phổ biến  kiến thức, kỹ năng, thông tin và sử dụng các phần mềm, nền tảng trên Internet.

            - Được tuyên truyền, phổ biến, tiếp cận về Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

            3. Nhóm tiêu chí về thói quen số: 03 tiêu chí

            - Tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái.

            - Thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các phương thức thanh toán như: Thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mobile money, đặc biệt là trong việc thanh toán các dịch vụ điện, nước, tiền học phí, lệ phí, mua sắm trực tuyến,…

            - Thực hiện theo quy định của Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội khi tham gia các mạng xã hội trực tuyến (Zalo, Facebook, youtube,…)

 

 

 

Trần Lan, Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h