Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Điểm khác biệt giữa Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số

17/05/2023 02:00:46 Xem cỡ chữ Google

Ảnh: Internet

Trần Lan, Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h