Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Đề án 06 hướng đến xã hội số

08/06/2023 08:12:03 Xem cỡ chữ Google
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).

Hội nghị triển khai Đề án 06

            Đề án 06 của Chính phủ đã xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn; các mục tiêu hướng tới 5 nhóm tiện ích cụ thể là: (1) Ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên hàng đầu là 25 thủ tục thiết yếu liên quan đến người dân; (2) Ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Ứng dụng phục vụ xây dựng công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

           Trong bối cảnh đất nước ta hiện nay đang chuyển mình sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt thì kiểm soát phát triển ứng dụng về dân cư, định danh cá nhân và thực hiện điện tử đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia thì phát triển ứng dụng dữ liệu điện tử có ý nghĩa tầm quan trọng rất lớn như:

          - Thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công, sử dụng giấy tờ sang hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý toàn dân thông qua mã định danh cá nhân.

          - Góp phần khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chính xác trong quản lý thông tin cơ bản của công dân giữa các bộ, ngành, địa phương.

          - Tiết kiệm thời gian, công sức, cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.

          - Tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

          - Góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, sách nhiễu, tiếp xúc với nhân dân, doanh nghiệp, góp phần chống tiêu cực, tham nhũng trong việc tiếp xúc với nhân dân, doanh nghiệp.

          - Thúc đẩy quản trị quốc gia bằng kỹ thuật số, quản trị thông minh.

          Thông qua đó, dịch vụ hành chính công và dịch vụ công trực tuyến là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức trên môi trường mạng, không nhằm mục tiêu lợi nhuận. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến kết hợp, tích hợp, chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Hiện nay dịch vụ công trực tuyến đã tập trung triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu, 28 dịch vụ công theo theo Quyết định số 442/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và đã triển khai tích hợp các giấy tờ công dân để sử dụng thẻ Căn cước công dân và ứng dụng VNEID, trong đó tích hợp thông tin bảo hiểm y tế, giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng… từ đó tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch. Do đó khi tổ chức cá nhân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thì lĩnh vực cư trú, cấp căn cước công dân nói riêng và các dịch vụ công trực tuyến khác nói chung sẽ nhận được các lợi ích sau:

          - Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng thuận tiện (Chỉ cần một chiếc Smartphone có kết nối Internet thì việc đăng ký thủ tục có thể thực hiện 24/24 ngay tại nhà).

          - Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ...

          - Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến, thời hạn giải quyết, trả kết quả hồ sơ.

          - Bảo đảm công khai, minh bạch thủ tục hồ sơ.

            Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trước mắt còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc do nhận thức từ người dân về số hoá còn hạn chế. Hy vọng trong một thời gian không xa, cùng với sự chỉ đạo từ các Bộ, ngành từ trung ương đến địa phương và sự nỗ lực không ngừng của người dân việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác chuyển đổi số không còn là bài toán khó ./.

Trần Lan, Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h