Hội thi - Cuộc thi >> Hoạt động ngành

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU BỘ LUẬT HÌNH SỰ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

28/03/2019 09:21:08 Xem cỡ chữ Google
Ngày 25 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Với mục đích triển khai và thực hiện có hiệu quả nội dung Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa các quy định của Bộ luật Hình sự vào thực tế. Đồng thời, thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung của Bộ luật Hình sự tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cuộc thi được phát động từ ngày 01/4/2019 và nhận bài dự thi đến hết ngày 30/9/2019.

Tài liệu đính kèm:

PBGDPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h