Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ >> Hoạt động ngành

Kê hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm "Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

31/05/2023 03:40:27 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h