Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Hiệu quả nhờ làm tốt công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tư pháp

28/12/2023 08:59:56 Xem cỡ chữ Google
Với mục tiêu tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ của người dân được xử lý trực tuyến toàn trình đạt 50%, đồng thời từng bước thay đổi cách làm, thói quen của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đoàn viên Chi đoàn hướng dẫn người dân thực hiện TTHC

Kể từ ngày 01/5/2023, Sở Tư pháp đã thực hiện thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với thủ tục: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam đã được công bố tại Quyết định 2665/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh, chỉ thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (Cổng Dịch vụ công tỉnh) và hệ thống Cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đối với DVCTT toàn trình cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam chỉ thực hiện tiếp nhận hồ sơ giấy đối với người nước ngoài.

Triển khai thực hiện thí điểm đối với dịch vụ này, Sở Tư pháp kỳ vọng việc nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cấp phiếu Lý lịch tư pháp của công dân sẽ được đơn giản hóa và tạo sự thuận lợi tối đa cho người thực hiện yêu cầu, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh nói chung, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính nói riêng.

Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 14/02/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023. Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh và nhân dân trên địa bàn tỉnh về các nội dung cải cách thủ tục hành chính.

Ðể dịch vụ công trực tuyến ngày càng phổ biến, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện thủ tục hành chính thông qua hình thức trực tuyến, Sở Tư pháp tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ, đảm bảo đủ kỹ năng, trình độ để thực hiện quy trình, nghiệp vụ và tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm quen, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 15/7/2023 Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái phối hợp tham gia Chương trình “Ngày cao điểm ra quân tuyên truyền, tập huấn về chuyển đổi số và hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân” tại phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Hướng dẫn các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp đến mọi người dân trên địa bàn như hướng dẫn người dân khi có yêu cầu phát sinh về thủ tục hành chính, người dân thực hiện nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của tỉnh đã hướng cách thức thực hiện và tra hồ sơ đã nộp trên cổng dịch vụ công.

 Tích cực tham gia Chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”, ra quân hỗ trợ chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân gắn với phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ công chức, viên chức trẻ hưởng ứng chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hè năm 2023. Ngoài ra, nắm bắt sức mạnh lan tỏa trên môi trường mạng xã hội, Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ https://Sotuphaptinhyenbai.gov.vn và các nền tảng mạng xã hội khác được ưu tiên hàng đầu để có thể tiếp cận được đến người dân với các hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu, thuận tiện cho người dân trước khi thực hiện các TTHC trên môi trường số.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền năm 2023, Sở Tư pháp đã có những kết quả ban đầu như: Tổng số TTHC trong lĩnh vực Tư pháp cấp tỉnh là 124 thủ tục trong đó số thủ tục hành chính đã được đưa lên dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 12 thủ tục và 10 thủ tục trực tuyến một phần; Dịch vụ công trực tuyến thực hiện tại Sở Tư pháp gồm 2595 trường hợp cấp phiếu lý lịch tư pháp, lĩnh vực công chứng là 01 hồ sơ, lĩnh vực đấu giá là 01 hồ sơ.

Với những kết quả đã đạt được của năm 2023 dù chưa cao, nhưng đó là bước đầu để có định hướng và lối đi riêng nhằm số hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp trong những năm tiếp theo, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử với nền hành chính hiện đại và chuyên nghiệp.

 

 

Trần Lan

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h