Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ >> Hoạt động ngành

Thông tư Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

09/10/2023 08:02:27 Xem cỡ chữ Google
Ngày 02/10/2023 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Chi tiết xem tệp đính kèm:

PBGDPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h