Trợ giúp pháp lý >> Hoạt động ngành

Kiểm tra kết quả công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023

10/11/2023 01:52:00 Xem cỡ chữ Google
Ngày 11/10/2023, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Yên Bái (Hội đồng phối hợp) xây dựng kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Thông tư Liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Thông tư Liên tịch số 10), đối với các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện, Trại Tạm giam Công an tỉnh Yên Bái và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Yên Bái.

Ông Nguyễn Huy Cường – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phát biểu

Thực hiện Quyết định số 128/QĐ-HĐPH về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái gồm các thành viên sau đây:

1. Đồng chí Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp - Trưởng Đoàn;

2. Đồng chí Đặng Xuân Quỳnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp - Phó Trưởng Đoàn;

3. Đồng chí Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh - Thành viên;

4. Đồng chí Trần Trung Hải, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh - Thành viên;

5. Các thành viên khác: Tổ viên Tổ giúp việc của Hội đồng phối hợp (thuộc các cơ quan: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh).

 

Thành viên Hội đồng phát biểu

 

Kế hoạch kiểm tra Đánh giá đúng tình hình tổ chức triển khai và kết quả thực hiện Thông tư Liên tịch số 10 làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và những đề xuất kiến nghị nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương.

Kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra và các cơ quan sẽ thực hiện tự kiểm tra xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra gửi Hội đồng phối hợp để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương.

Hải Yến - TTTGPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h